65 New Kia Sorento Stuart Florida

Starting Price:
$42,835
Dealer Discount:
-$2,570
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$36,265
Additional Savings
-$400
3.3L V6Automatic 8-SpeedAWD
Starting Price:
$42,835
Dealer Discount:
-$2,570
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$36,265
Additional Savings
-$400
 • Stock: 29884
 • VIN #: 5XYPKDA58KG519904
 • Exterior: Titanium Silver
 • Drivetrain: AWD
 • MPG: 19 City / 24 Hwy
Starting Price:
$32,430
Dealer Discount:
-$1,945
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$26,485
Additional Savings
-$1,400
3.3L V6Automatic 8-SpeedFWD
Starting Price:
$32,430
Dealer Discount:
-$1,945
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$26,485
Additional Savings
-$1,400
 • Stock: L29063
 • VIN #: 5XYPG4A53KG452310
 • Exterior: Platinum Graphite
 • Interior: Satin Black w/YES Essentials Cloth Seat Trim
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 19 City / 26 Hwy
Starting Price:
$32,615
Dealer Discount:
-$1,956
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$27,659
Additional Savings
-$400
2.4L 4 cylsAutomatic 6-SpeedAWD
Starting Price:
$32,615
Dealer Discount:
-$1,956
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$27,659
Additional Savings
-$400
 • Stock: L29807
 • VIN #: 5XYPGDA34KG447227
 • Exterior: Titanium Silver
 • Interior: Satin Black w/YES Essentials Cloth Seat Trim
 • Drivetrain: AWD
 • MPG: 21 City / 26 Hwy
Starting Price:
$31,080
Dealer Discount:
-$1,864
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$26,216
Additional Savings
-$400
2.4L 4 cylsAutomatic 6-SpeedFWD
Starting Price:
$31,080
Dealer Discount:
-$1,864
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$26,216
Additional Savings
-$400
 • Stock: L29824
 • VIN #: 5XYPG4A32KG543650
 • Exterior: Snow White Pearl
 • Interior: Satin Black w/YES Essentials Cloth Seat Trim
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 22 City / 29 Hwy
Starting Price:
$31,080
Dealer Discount:
-$1,864
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$26,216
Additional Savings
-$400
2.4L 4 cylsAutomatic 6-SpeedFWD
Starting Price:
$31,080
Dealer Discount:
-$1,864
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$26,216
Additional Savings
-$400
 • Stock: 29811
 • VIN #: 5XYPG4A37KG540372
 • Exterior: Snow White Pearl
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 22 City / 29 Hwy
Starting Price:
$31,030
Dealer Discount:
-$1,861
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$26,169
Additional Savings
-$400
2.4L 4 cylsAutomatic 6-SpeedFWD
Starting Price:
$31,030
Dealer Discount:
-$1,861
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$26,169
Additional Savings
-$400
 • Stock: 29789
 • VIN #: 5XYPG4A35KG536790
 • Exterior: Snow White Pearl
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 22 City / 29 Hwy
Starting Price:
$31,030
Dealer Discount:
-$1,861
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$26,169
Additional Savings
-$400
2.4L 4 cylsAutomatic 6-SpeedFWD
Starting Price:
$31,030
Dealer Discount:
-$1,861
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$26,169
Additional Savings
-$400
 • Stock: 29766
 • VIN #: 5XYPG4A33KG536111
 • Exterior: Snow White Pearl
 • Interior: Stone Beige w/YES Essentials Cloth Seat Trim
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 22 City / 29 Hwy
Starting Price:
$30,685
Dealer Discount:
-$1,841
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$25,844
Additional Savings
-$400
2.4L 4 cylsAutomatic 6-SpeedFWD
Starting Price:
$30,685
Dealer Discount:
-$1,841
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$25,844
Additional Savings
-$400
 • Stock: 29788
 • VIN #: 5XYPG4A31KG542943
 • Exterior: Sangria
 • Interior: Stone Beige w/YES Essentials Cloth Seat Trim
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 22 City / 29 Hwy
Starting Price:
$30,635
Dealer Discount:
-$1,838
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$25,797
Additional Savings
-$400
2.4L 4 cylsAutomatic 6-SpeedFWD
Starting Price:
$30,635
Dealer Discount:
-$1,838
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$25,797
Additional Savings
-$400
 • Stock: 29764
 • VIN #: 5XYPG4A35KG539169
 • Exterior: Sangria
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 22 City / 29 Hwy
Starting Price:
$30,635
Dealer Discount:
-$1,838
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$25,797
Additional Savings
-$400
2.4L 4 cylsAutomatic 6-SpeedFWD
Starting Price:
$30,635
Dealer Discount:
-$1,838
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$25,797
Additional Savings
-$400
 • Stock: 29750
 • VIN #: 5XYPG4A39KG544522
 • Exterior: Titanium Silver
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 22 City / 29 Hwy
Starting Price:
$30,635
Dealer Discount:
-$1,838
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$25,797
Additional Savings
-$400
2.4L 4 cylsAutomatic 6-SpeedFWD
Starting Price:
$30,635
Dealer Discount:
-$1,838
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$25,797
Additional Savings
-$400
 • Stock: 29528
 • VIN #: 5XYPG4A38KG524052
 • Exterior: Titanium Silver
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 22 City / 29 Hwy
Starting Price:
$30,635
Dealer Discount:
-$1,838
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$25,797
Additional Savings
-$400
2.4L 4 cylsAutomatic 6-SpeedFWD
Starting Price:
$30,635
Dealer Discount:
-$1,838
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$25,797
Additional Savings
-$400
 • Stock: 29790
 • VIN #: 5XYPG4A32KG552638
 • Exterior: Platinum Graphite
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 22 City / 29 Hwy
Starting Price:
$30,435
Dealer Discount:
-$1,826
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$25,609
Additional Savings
-$400
2.4L 4 cylsAutomatic 6-SpeedAWD
Starting Price:
$30,435
Dealer Discount:
-$1,826
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$3,000
Your Price:
 
$25,609
Additional Savings
-$400
 • Stock: L29736
 • VIN #: 5XYPGDA38KG504996
 • Exterior: Platinum Graphite
 • Interior: Satin Black w/YES Essentials Cloth Seat Trim
 • Drivetrain: AWD
 • MPG: 21 City / 26 Hwy
Starting Price:
$32,485
Dealer Discount:
-$1,949
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$26,536
Additional Savings
-$1,400
3.3L V6Automatic 8-SpeedFWD
Starting Price:
$32,485
Dealer Discount:
-$1,949
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$26,536
Additional Savings
-$1,400
 • Stock: 29243
 • VIN #: 5XYPG4A55KG494512
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 19 City / 26 Hwy
Starting Price:
$32,485
Dealer Discount:
-$1,949
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$26,536
Additional Savings
-$1,400
3.3L V6Automatic 8-SpeedFWD
Starting Price:
$32,485
Dealer Discount:
-$1,949
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$26,536
Additional Savings
-$1,400
 • Stock: 29247
 • VIN #: 5XYPG4A52KG493995
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 19 City / 26 Hwy
Starting Price:
$36,915
Dealer Discount:
-$2,214
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$30,701
Additional Savings
-$400
3.3L V6Automatic 8-SpeedFWD
Starting Price:
$36,915
Dealer Discount:
-$2,214
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$30,701
Additional Savings
-$400
 • Stock: L29870
 • VIN #: 5XYPH4A58KG551315
 • Exterior: Titanium Silver
 • Interior: Satin Black w/Leather Seat Trim
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 19 City / 26 Hwy
Starting Price:
$37,205
Dealer Discount:
-$2,232
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$30,973
Additional Savings
-$400
3.3L V6Automatic 8-SpeedFWD
Starting Price:
$37,205
Dealer Discount:
-$2,232
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$30,973
Additional Savings
-$400
 • Stock: L29816
 • VIN #: 5XYPH4A5XKG535505
 • Exterior: Snow White Pearl
 • Interior: Stone Beige w/Leather Seat Trim
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 19 City / 26 Hwy
Starting Price:
$36,735
Dealer Discount:
-$2,204
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$30,531
Additional Savings
-$400
3.3L V6Automatic 8-SpeedFWD
Starting Price:
$36,735
Dealer Discount:
-$2,204
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$30,531
Additional Savings
-$400
 • Stock: 29667
 • VIN #: 5XYPH4A59KG524236
 • Exterior: Ebony Black
 • Interior: Satin Black w/Leather Seat Trim
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 19 City / 26 Hwy
Starting Price:
$36,735
Dealer Discount:
-$2,204
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$30,531
Additional Savings
-$400
3.3L V6Automatic 8-SpeedFWD
Starting Price:
$36,735
Dealer Discount:
-$2,204
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$30,531
Additional Savings
-$400
 • Stock: 29630
 • VIN #: 5XYPH4A55KG524816
 • Exterior: Ebony Black
 • Interior: Satin Black w/Leather Seat Trim
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 19 City / 26 Hwy
Starting Price:
$36,945
Dealer Discount:
-$2,216
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$30,729
Additional Savings
-$400
3.3L V6Automatic 8-SpeedFWD
Starting Price:
$36,945
Dealer Discount:
-$2,216
2019 Kia Sorento Retail Bonus Cash Plus Retail Bonus
-$4,000
Your Price:
 
$30,729
Additional Savings
-$400
 • Stock: L29202
 • VIN #: 5XYPH4A58KG450582
 • Exterior: Ebony Black
 • Interior: Satin Black w/Leather Seat Trim
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 19 City / 26 Hwy
Didn't find the right fit?
Just let us know what you're looking for and we'll email you as soon as it arrives!

*These estimates reflect new EPA methods beginning with 2008 models. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle. Actual mileage will vary with options, driving conditions, driving habits and vehicle's condition. Mileage estimates may be derived from previous year model. Advertised price on certified vehicles does not include certification fee of $799.

*These estimates reflect new EPA methods beginning with 2008 models. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle. Actual mileage will vary with options, driving conditions, driving habits and vehicle's condition. Mileage estimates may be derived from previous year model. Advertised price on certified vehicles does not include certification fee of $799.